Tiết lộ của nhà sáng lập Ethereum về tương lai sắp tới

LamTuan.com – Theo như trả lời của nhà sáng lập V.Buterin thì sản lượng của ETH sẽ giảm dần từ giữa năm 2017.

Xin tạm tóm tắt trả lời của V.Buterin – người sáng lập Ethereum – về tương lai của đồng ETH trên trang Reddit.com. Hi vọng thông tin này hữu ích để các nông dân chủ động trong đầu tư ETH:

– Block time sẽ tăng từ giữa năm 2017 theo luật cơ số mũ (Block time tăng bao nhiêu lần thì số ETH các đào được sẽ giảm đi bấy nhiêu lần).

– Đến khi block time tăng lên 75s thì đội ngũ điều hành ETH sẽ phát hành 1 bản nâng cấp để giảm block time 5 lần còn 15s nhưng đồng thời phần thưởng cho mỗi block cũng giảm 5 lần từ 5 ETH xuống 1 ETH.

– Quan trọng là sẽ có chỉ khoảng hơn 100tr ETH được tạo ra. Hiện tại số lượng ETH đã đào được là 87 triệu, nên toàn thể các bác thợ mỏ trên thế giới chỉ còn lại 13 triệu ETH để đào.

Như vậy đồng tiền điện tử ETH giá có thể sẽ tăng mạnh trong năm 2017.

Viết một bình luận