Tham quan dàn máy đào Bitcoin của nông dân thế giới

Like Comment

LamTuan.com – Rất nhiều hình ảnh “trâu ngoại” do các nông dân cung cấp

Được biết những dàn này đang được tận dụng để đào Ethereum (ETH). Với nhiều dòng VGA AMD khác nhau và kiểu khung lạ mắt…

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *