Tham quan dàn máy đào Bitcoin của nông dân thế giới

3 Likes Comment

LamTuan.com – Rất nhiều hình ảnh “trâu ngoại” do các nông dân cung cấp

Được biết những dàn này đang được tận dụng để đào Ethereum (ETH). Với nhiều dòng VGA AMD khác nhau và kiểu khung lạ mắt…

Your html code will go here

You might like

About the Author: Lâm Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *