Ramco Systems và XinFin tham gia lực lượng tại Singapore để phát triển giải pháp Blockchain Lai cho doanh nghiệp

SINGAPORE / Chennai, INDIA – 14 tháng 2 năm 2018 –  Hai chuyên gia phần mềm toàn cầu sẽ hợp tác tại Singapore để xây dựng các giải pháp blockchain lai đột phá kết hợp các tính năng của mạng công cộng và tư nhân để cung cấp các giao dịch an toàn và nhanh chóng cho ngành hàng không, hậu cần và nhân sự.

Read more

XinFin là gì? XDC/XDCE là gì? Tìm hiểu dự án DeFi tốt nhất hiện nay

XINFIN là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với chính phủ để thu hẹp thâm hụt ngân sách 5 nghìn tỷ đô la trên toàn thế giới. Tổ chức được thành lập do sự cần thiết phải giúp các chính phủ tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các token XDC.

Read more