StellarX là gì? Tìm hiểu về Sàn Giao Dịch StellarX

StellarX là ứng dụng giao dịch đầy đủ tính năng đầu tiên cho thị trường toàn cầu của Stellar. StellarX là một phương thức thân thiện với người dùng để giao dịch tất cả các loại tài sản – tiền pháp định, tiền điện tử, trái phiếu, bất cứ thứ gì – rẻ và nhanh chóng trong khi bạn là người sẽ kiểm soát khóa bảo mật.

Read more