Stella Lumens là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử STR/XLM

Stellar được điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Stellar.org, với mong muốn kết nối các định chế tài chính, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của tổ chức này dự trên việc bán 5% tổng số coin lưu hành và nhận hỗ trợ từ các công ty lớn như BlackRock, Google.org, và FastForward.

Read more