Quantstamp (QSP) tại sao nên đầu tư dài hạn

Quantstamp là công ty bảo mật Y Combinator đang phát triển một giao thức mới để xác minh hợp đồng thông minh nhằm giúp các nhà phát triển và dự án blockchain trên toàn thế giới sử dụng công nghệ này để thực hiện kiểm toán bảo mật hiệu quả về chi phí.

Read more