1. Home
  2. Proof of Work

Thẻ: Proof of Work

5 Dự Án Giải Quyết Vấn Đề Lớn Nhất Là Tính Mở Rộng Của Blockchain

5 Dự Án Giải Quyết Vấn Đề Lớn Nhất Là Tính Mở Rộng Của Blockchain

Khi nói về tương lai của công nghệ blockchain, các vấn đề về khả năng mở rộng của công nghệ cần phải được giải quyết. Đây là thách thức lớn nhất mà ngành công nghiệp này…

Read More
Proof-of-Work (PoW) là gì?

Proof-of-Work (PoW) là gì?

www.LamTuan.com – Proof-of-work (PoW) còn gọi là thuật toán bằng chứng công việc, giúp các thợ mỏ giải quyết những phương trình toán học mà người thường hay gọi là “đào coin”.

Read More