Proof-of-Stake (PoS) là gì?

www.LamTuan.comProof of Stake (Bằng chứng Cổ phần – PoS) là một cách khác để xác thực cơ sở các giao dịch và ngưỡng đạt được sự đồng thuận phân tán. PoS thực tế vẫn là một thuật toán với mục đích giống như PoW nhưng quá trình để đạt được mục tiêu thì khác hoàn toàn.

Read more