Marlin Protocol (POND) là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử POND

Marlin protocol -một giao thức layer 0 cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng có thể lập trình hiệu suất cao cho DeFi và Web 3.0. Được đứng sau bởi các ông lớn Binance Labs, Arrington XRP Capital, Electric Capital, NGC Ventures. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, được list trên 7 sàn.

Read more