Top 5 loại cryptocurrency chạy Masternode cho lợi nhuận cao nhất tháng 4/2018

Theo thống kê của một website chuyên tổng hợp các loại tiền mã hóa dùng công nghệ masternode thì lợi nhuận trên 400% một năm.

1 Like 2 Comments

Masternode là gì?

www.LamTuan.com – Masternode là một máy chủ thực hiện các chức năng dịch vụ khác nhau trên một blockchain.

6 Likes 1 Comment