KYC là gì?

KYC thường được yêu cầu khi đăng ký tham gia các dự án ICO của các công ty ở châu Âu hoặc Mỹ, vậy KYC là gì? Cùng tôi tìm hiểu về KYC và các tài liệu để xác minh KYC ở bài viết này.

Read more