Geon Network là gì? Tìm hiểu về ICO GEON

Geon Network là một dịch vụ cho phép người dùng tạo ra các vật thể ảo (Geons) ở bất kỳ đâu trên thế giới. Có thể gửi tiền (Geon Coins) vào những Geons, và có thể được rút ra bởi bất kỳ ai gần đó. Để có thể rút tiền,thì người rút phải hoàn thành những nhiệm vụ nhất định quy định bởi người tạo ra Geons đó.

Read more