1. Home
  2. EOS

Thẻ: EOS

Top 10 Dự Án Tiềm Năng Trong Hệ Sinh Thái EOS

Top 10 Dự Án Tiềm Năng Trong Hệ Sinh Thái EOS

Tại thời điểm viết bài, có 241 dự án EOS đang diễn ra, trong đó 100 dự án là trực tiếp hoặc trong giai đoạn Beta. 141 dự án còn lại đang được phát triển hoặc vẫn còn mang…

Read More
5 Dự Án Giải Quyết Vấn Đề Lớn Nhất Là Tính Mở Rộng Của Blockchain

5 Dự Án Giải Quyết Vấn Đề Lớn Nhất Là Tính Mở Rộng Của Blockchain

Khi nói về tương lai của công nghệ blockchain, các vấn đề về khả năng mở rộng của công nghệ cần phải được giải quyết. Đây là thách thức lớn nhất mà ngành công nghiệp này…

Read More
EOS.IO là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử EOS

EOS.IO là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử EOS

EOS là một đồng tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng ERC20 của Ethereum với mong muốn đưa EOS trở thành một ứng dụng phân cấp với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ…

Read More
Top 5 Token nền tảng ERC20 của Ethereum GIÁ ĐANG THẤP đáng đầu tư lâu dài trong năm 2018

Top 5 Token nền tảng ERC20 của Ethereum GIÁ ĐANG THẤP đáng đầu tư lâu dài trong năm 2018

Nhiều người vẫn lầm tưởng Ethereum là một dạng tiền điện tử hay tiền kỹ thuật số nhưng thực chất nó ngoài tính năng là tiền tệ ra thì Ethereum còn là một nền tảng…

Read More