1. Home
  2. Decentraland

Thẻ: Decentraland

Ngân hàng ảo được bán đầu tiên trên Decentraland

Ngân hàng ảo được bán đầu tiên trên Decentraland

Đã có thông báo đầu tiên về việc bán đất với ngân hàng đầu tiên trong thế giới mật mã mới tại Decentraland.

Read More
Top 10 Dự Án Blockchain Kết Hợp Công Nghệ Mới Của Tương Lai

Top 10 Dự Án Blockchain Kết Hợp Công Nghệ Mới Của Tương Lai

Về lý thuyết, công nghệ blockchain có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành nào như là một lớp cơ sở hạ tầng để quản lý dữ liệu. Với điều này trong tâm trí, tôi…

Read More