Ramco Systems và XinFin tham gia lực lượng tại Singapore để phát triển giải pháp Blockchain Lai cho doanh nghiệp

SINGAPORE / Chennai, INDIA – 14 tháng 2 năm 2018 –  Hai chuyên gia phần mềm toàn cầu sẽ hợp tác tại Singapore để xây dựng các giải pháp blockchain lai đột phá kết hợp các tính năng của mạng công cộng và tư nhân để cung cấp các giao dịch an toàn và nhanh chóng cho ngành hàng không, hậu cần và nhân sự.

Read more