Sau Hard Fork ETC được sinh ra


LamTuan.com – Sàn Poloniex vừa tặng một lượng lớn ETC cho người dùng.

ETC là gì?

ETC là đồng Ethereum Classic được sinh ra từ việc The DAO bị hack và được hard fork nhận lại số đã mất. Cụ thể là ETC là từ nhóm 20% user không ủng hộ việc Hard Fork tách ra.

Thời điểm diễn ra Hard Fork, ETH chuyển sang blockchain mới, Block chain cũ giữ nguyên và ETC được sinh ra. Ai đang giữ số ETH thời điểm này đều được nhận thêm ETC đúng số ETH đang cầm.

ETC đào được không?

Được, vì nó chính là đồng ETH. Cách đào ETC mình sẽ hướng dẫn sau.

Viết một bình luận