Top 10 sàn giao dịch bảo mật nhất hiện nay 1-2019

 ICORating gần đây đã phát hành Báo cáo Tính bảo mật của các Sàn giao dịch, xếp hạng hơn 100 nền tảng giao dịch cryptocurrency phổ biến theo bốn loại bảo mật người dùng: bảo mật tên miền và đăng ký, bảo mật web và chống DoS.

ICORating đã sử dụng bốn loại bảo mật người dùng, bảo mật tên miền và đăng ký, bảo mật web và bảo mật DoS.

Xét đến khía cạnh Bảo mật người dùng, user muốn đăng ký tài khoản trên sàn cần phải trải qua nhiều bài kiểm tra phức tạp.

Theo đó, khía cạnh Bảo mật người dùng được xác định bằng bốn tham số.

  • Đầu tiên, kiểm tra lỗi trong bộ code của sàn, tránh trường hợp gặp trục trặc khi tham gia giao dịch.
  • Thứ hai, khả năng tạo mật khẩu yếu.
  • Thứ ba, xác nhận hành động thông qua mail.
  • Thứ tư, tính khả dụng của xác thực 2FA.

Để kiểm tra Bảo mật tên miền và Đăng ký, đội ngũ đã thực hiện một loạt các kiểm tra liên quan đến khóa đăng ký, mục đích sử dụng tài khoản chính và Tiện ích mở rộng bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC).

Để xét đến tính năng bảo mật web, ICORating đã kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật cụ thể như hiện diện tiêu đề HSTS, bảo vệ tấn công nhấp chuột, bảo vệ tấn công Drive-by Download, bảo vệ tấn công Man-in-the-middle (MITM),…

Ngoài ra, đội ngũ nghiên cứu ICORanking cũng đã thử nghiệm tính năng bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

Mỗi hạng mục được tính theo hệ thống sau:

  • Bảo mật tài khoản người dùng: Tối đa 17 điểm, phân tích dựa trên 4 thông số.
  • Nhà đăng ký và bảo mật tên miền: Tối đa 18 điểm, dựa trên 4 thông số được phân tích.
  • Bảo mật web: Tối đa 57 điểm, dựa trên 10 thông số được phân tích.
  • Bảo vệ tấn công DoS: 8 điểm, dựa trên 1 tham số được phân tích.

Bài kiểm tra sẽ xét trên thang điểm 100 – số điểm tối đa có thể có trong quá trình kiểm tra bảo mật của các sàn giao dịch.

Không có sàn giao dịch nào đủ khả năng quản lý để đạt được xếp hạng A+.

Danh Sách 10 Sàn Giao Dịch Bảo Mật Nhất:

Top 10 sàn giao dịch an toàn nhất. Nguồn: ICORating.com
Top 10 sàn giao dịch an toàn nhất. Nguồn: ICORating.com

 

Viết một bình luận