Peercoin là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử PPC

Peercoin được lấy cảm hứng từ Bitcoin, nó có chung mã nguồn và kỹ thuật thực hiện như Bitcoin.

Peercoin là gì?

Peercoin, viết tắt là PPC, là một cryptocurrency (tiền điện tử) peer-to-peer sử dụng cả hai hệ thống proof-of-stake và proof-of-work.

Xem thêm:

>> proof-of-stake PoS là gì?

>> proof-of-work PoW là gì?

Peercoin ra đời vào tháng 8 năm 2012, bởi tác giả Scott Nadal và Sunny King. Biệt danh Sunny King cũng là người tạo ra Primecoin, sự tham gia của Nadal đã dần mất đi vào tháng 11 năm 2013, để lại Sunny King là nhà phát triển cốt lõi duy nhất của Peercoin.

Peercoin được lấy cảm hứng từ Bitcoin, nó có chung mã nguồn và kỹ thuật thực hiện như Bitcoin. Các mã nguồn Peercoin được phân phối theo giấy phép phần mềm MIT/X11.

Không giống như Bitcoinn, Peercoin không có một giới hạn về số lượng tiền xu phát hành, nhưng được thiết kế giảm giá trị mỗi năm là 1%. Khía cạnh khác để giảm Peercoin như phí giao dịch 0,01 PPC/kb trả cho hệ thống được giải mã. Tính năng này, cùng với sự gia tăng hiệu quả năng lượng, nhằm mục đích để cho phép khả năng mở rộng dài hạn lớn hơn.

Giao dịch Peercoin

Một mạng peer-to-peer xử lý các giao dịch của Peercoin, số coin được phát hành thông qua SHA-256, chương trình proof-of-work (Peercoins được đưa ra khi một giá trị băm nhỏ được tìm thấy, lúc này khối lượng giao dịch được thêm vào chuỗi khối, quá trình tìm băm và tạo khối được gọi là ‘khai thác’).

Peercoins hiện đang được giao dịch như Bitcoins và các cryptocurrencies khác, chủ yếu là giao dịch trực tuyến. Giao dịch ngược (chẳng hạn như những người có thẻ tín dụng) thường không được sử dụng để mua Peercoins vì giao dịch Peercoin là không thể đảo ngược.

Địa chỉ Peercoin

Thanh toán trong mạng Peercoin được thực hiện đến các địa chỉ, dựa trên chữ ký kỹ thuật số. Địa chỉ ví là một chuỗi 34 kí tự gồm số và chữ cái, luôn luôn bắt đầu bằng chữ P. Người ta có thể tạo ra rất nhiều địa chỉ mà không tốn bất kỳ Peercoin nào và thường sử dụng một địa chỉ để gửi và nhận các Peercoin.

Xác nhận giao dịch Peercoin

Các giao dịch được ghi lại trong blockchain Peercoin (như một sổ kế toán được lưu lại hầu hết các khách hàng), một khối mới được thêm vào blockchain với thời gian là 10 phút (bất cứ khi nào một giá trị băm nhỏ được tìm thấy cho các chương trình proof-of-work), một giao dịch thường được coi là hoàn thành sau 6 khối, hoặc 60 phút, mặc dù đối với giao dịch ít hơn 6 khối, để đảm bảo an toàn.

Khai thác Peercoin

Xu mới có thể được tạo ra bằng 2 cách khác nhau: khai thác mỏ (mining) và đúc (minting). Khai thác sử dụng các thuật toán SHA-256 để trực tiếp bảo vệ mạng.

Đúc được sử dụng tương xứng với số coin mà họ nắm giữ (mục tiêu ở mức 1% mỗi năm). Có kế hoạch dài hạn để giảm dần số lượng khai thác và dựa nhiều hơn vào nhận thưởng. Điều này là để tạo ra một phân phối công bằng và có thể dẫn đến sự gia tăng trong các phần thưởng từ đúc.

Vốn hóa thị trường của Peercoin

Vốn hóa thị trường hiện tại của PPC là 143 triệu USD (ngày 3/1/2018) trên CoinMarketCap. Vốn hóa tăng hơn 20 lần kể từ khi lên sàn giao dịch (4/2013).

Giá Peercoin

Giá Peercoin ở thời điểm hiên tại của bài viết này là 5.84 USD, tăng hơn 15 lần so với lúc lên sàn giá 0.38 USD.

Xem giá Peercoin hiện tại

Giá Peercoin được cập nhật tự động từ website CoinMarketCap

Viết một bình luận