KYC là gì?

KYC thường được yêu cầu khi đăng ký tham gia các dự án ICO của các công ty ở châu Âu hoặc Mỹ, vậy KYC là gì? Cùng tôi tìm hiểu về KYC và các tài liệu để xác minh KYC ở bài viết này.

KYC là gì?

KYC viết tắt của Know Your Client/Customer Nghĩa là “Thấu hiểu khách hàng” hay “Biết khách hàng là ai”. Đây là một mô thức chuẩn trong ngành đầu tư để đảm bảo rằng các cố vấn đầu tư xác định được thông tin chi tiết về khả năng chịu rủi ro, kiến thức đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng.

Các form mẫu của KYC đều bảo vệ cả khách hàng và cố vấn đầu tư. Nhờ có sự tư vấn đầu tư từ các cố vấn, khách hàng sẽ biết được đầu tư nào phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân của họ. Và các cố vấn đầu tư được sẽ biết những gì khách hàng có thể và không thể đưa vào danh mục đầu tư.

KYC – Thấu hiểu khách hàng

Quy tắc Thấu hiểu khách hàng (KYC) là một yêu cầu đạo đức đối với những người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, những người đang giao dịch với khách hàng trong việc mở và duy trì tài khoản. Có hai quy tắc được đưa ra vào tháng 07/2012 cần thực hiện: Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính ( FINRA) Quy tắc 2090 (Thấu hiểu khách hàng) và FINRA 2111 (Tính phù hợp). Các quy tắc này áp dụng để bảo vệ cả đại lý môi giới (Broker – Dealer) và khách hàng và để người môi giới (Broker) và công ty đối xử công bằng với khách hàng.

Quy tắc thấu hiểu khách hàng 2090 quy định rằng tất cả các Broker – dearler nên nổ lực hợp lý khi mở và duy trì các tài khoản khách hàng. Cần phải hiểu và lưu giữ hồ sơ về các dữ liệu thiết yếu của mổi khách hàng cũng như xác định thẩm quyền hành động thay cho khách hàng.

Quy tắc KYC rất quan trọng khi bắt đầu mối quan hệ với khách hàng và người môi giới (Broker) để thiết lập các dữ liệu cần thiết cho từng  khách hàng trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất nào.  Các dữ liệu cần thiết là những dữ liệu có hiệu quả trong việc phục vụ tài khoản khách hàng và cần lưu ý đến bất kỳ hướng dẫn xử lý đặc biệt nào liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, Broker –dealer cần biết người sẽ hành động thay mặt cho khách hàng và Broker – dealer cần phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc trong lĩnh vực chứng khoán.

Quy tắc phù hợp

Được tìm thấy trong Quy tắc Thực tế công bằng FINRA, Quy tắc 2111 đi kèm quy tắc KYC. Quy tắc phù hợp 2111 lưu ý rằng một Broker – Dealer phải có căn cứ hợp lý khi đưa ra khuyến nghị nó phù hợp với khách hàng dựa trên tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng. Trách nhiệm này có nghĩa rằng Broker – Dealer đã xem xét đầy đủ các dữ liệu hiện tại của khách hàng bao gồm chứng khoán khác của khách hàng trước khi có bất kỳ mua, bán hoặc trao đổi chứng khoán.

Thiết lập hồ sơ khác hàng

Các cố vấn đầu tư và công ty có trách nhiệm tìm hiểu tình hình tài chính mổi khách hàng bằng cách tìm hiểu và thu thập thông tin về độ tuổi, các khoản đầu tư khác, tình trạng thuế, nhu cầu tài chính , kinh nghiệm đầu tư, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh toán và khả năng chịu rủi ro của khách hàng.

SEC (Hoa Kỳ) yêu cầu khách hàng mới cung cấp thông tin tài chính chi tiết bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, tình trạng việc làm, thu nhập hàng năm, tài sản ròng, mục tiêu đầu tư và số ID hoặc Passport nhận dạng trước khi mở tài khoản.

Những tài liệu cần thiết để KYC

Nhà đầu tư ICO quốc tế khi tuân thủ KYC cần có:

  • Chứng minh nhân dân/Passport bản scan để upload
  • Khai báo form mẫu họ tên theo đúng tên trên Passport/CMND
  • Khai báo thu nhập từ đâu mà có (tùy dự án, thường là không có).
  • Giấy phép lái xe (nhiều dự án có thể dùng thay cho CMND)
  • Giấy tờ chứng thực địa chỉ cư trú có giá trị trong 3 tháng như Xác nhận Ngân hàng, hóa đơn điện thoại, hóa đơn bưu điện…

Những giấy tờ này đều ở bản scan để sẵn sàng upload. Ở một vài chương trình còn yêu cầu Selfie cầm Passport. Bạn nên có những giấy tờ trên để sau này khi những dự án yêu cầu thì sử dụng.

Viết một bình luận