Directed Acyclic Graph (DAG) đối thủ mới của Blockchain?

Directed Acyclic Graph (DAG) Đồ Thị Phân Tán là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng cho blockchain, có khả năng tạo ra các tiền mã hóa mới trong khi khắc phục một số vấn đề vốn có của công nghệ blockchain.

Tổng quan ngắn gọn này xem xét sự xuất hiện của DAG và liệu nó có thể cạnh tranh với blockchain hay không.

Từ Blockchain đến DAG

Nếu bạn đã tìm hiểu công nghệ blockchain đủ lâu, bạn sẽ biết nó không phải là tất cả. Công nghệ luôn bị giới hạn, không bao giờ hoàn hảo.

Ở đâu có một công nghệ, sẽ có những hạn chế và chính sự thật này cho phép các công nghệ mới khác để thu hẹp những điểm trừ đó.

Mặc dù nó có vẻ khó hiểu đối với những người không phải là dân công nghệ, Đồ Thị Phân Tán là một cấu trúc dữ liệu nổi tiếng trong Khoa học Máy tính. DAG tin rằng nó có thể làm sáng tỏ một số góc tối của blockchain.

Một bản tóm tắt chi tiết một ứng dụng tiền mã hóa lần đầu tiên được trình bày bởi Sergio Demian Lerner vào năm 2015 cho Dagcoin (mặc dù sản phẩm không bao giờ thành hiện thực), nhưng các nhà khoa học máy tính đã làm việc trên công nghệ này ngay cả trước khi nó được phát hành.

Hứa Hẹn của DAG

Hãy tưởng tượng một ngành công nghiệp tiền mã hóa mà không có thợ mỏ, không có vấn đề kích thước khối, không có Tấn công 51%, và thậm chí phân cấp hơn. Có khả thi?

DAG nói là vậy.

Chúng tôi đã trình bày một thiết kế tiền mã hóa mới dựa trên cấu trúc DAG, nơi không có khối cố định và nơi mỗi giao dịch mang chứng minh công việc (Proof of Work) của riêng mình. Ngoài ra, chúng tôi đã trình bày hai tối ưu hóa cho phép lưu trữ và cập nhật động chuỗi DAG với CPU tiêu thụ ít. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng DAG-coin được đề xuất không thể xác minh các giao dịch mới chỉ sử dụng một tập hợp con của chuỗi khối, chẳng hạn như tập hợp UTXO của Bitcoin. Tuy nhiên, bằng cách lưu trữ các giao dịch gần đây nhất trong bộ nhớ cache nhanh và bằng cách sử dụng các điểm kiểm tra nơi các giao dịch cũ không thể tham chiếu, hệ thống có thể được thực hiện nhanh như Bitcoin hoặc nhanh hơn.

Theo – Sergio Demian Lerner

Hiện nay, DAG là một công nghệ ngầm vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, và có nhiều việc phải làm để xây dựng các mức phát triển và áp dụng đến mức chúng ta đã thấy với blockchain. Nó sẽ được phát triển đột phá tiên phong để mở ra cho mọi người vào một kỷ nguyên công nghệ mới theo sau dòng tiền mã hóa.

DAG-Coin

Hai trong số các công ty triển vọng nhất làm việc trên nền tảng DAG hiện tại là IOTA và ByteBall .

IOTA sử dụng PoW (Proof-of-Work) một phần, và do đó không thể được coi là một ứng dụng DAG đầy đủ, nhưng việc sử dụng sản phẩm của nó làm cho một cái nhìn hấp dẫn vào một công nghệ có thể cung cấp trong tương lai. ByteBall, mặt khác, là một vài bước gần gũi hơn với bản chất thực sự của DAG.

Ngoài ra có một số coin tiềm năng khác là ICT (IoT Chain), NANO (Nano/RaiBlocks)…

Hạn Chế của DAG

Chỉ vì DAG là một cải tiến về công nghệ blockchain hiện tại không có nghĩa là nó mới và sẽ kết thúc tất cả. Nó không phải không có những hạn chế và giới hạn riêng, và nó không xa lạ với phê phán từ bên trong cộng đồng lập trình về các khía cạnh như hiệu quả của thuật toán đồng thuận.

Tuy nhiên, những vấn đề này đang được làm việc bới cộng đồng đóng góp liên tục để cải thiện nó. Nghe rất giống với những ngày đầu phát triển của công nghệ blockchain.

Bức Tranh Tương Lai

Nhìn chung, một số vấn đề hiện tại của ngành công nghiệp blockchain đang phải đối mặt có thể được khắc phục bằng công nghệ DAG đầy hứa hẹn.

Phần cứng, thợ mỏ có ảnh hưởng tới sức mạnh mã băm, tăng phí, và các cuộc tấn công an ninh có thể sẽ sớm trở thành vấn đề của quá khứ nếu DAG có thể thay thế nó. Và một thế giới trong đó hàng trăm ngàn giao dịch có thể được thực hiện mỗi giây chắc chắn sẽ là một sự tuyệt vời hơn khi thông tin xác nhận giống như rùa hiện tại của bitcoin.

Viết một bình luận