Masternode là gì?

www.LamTuan.com – Masternode là một máy chủ thực hiện các chức năng dịch vụ khác nhau trên một blockchain.

7 Likes 1 Comment

Proof-of-Stake (PoS) là gì?

www.LamTuan.com – Proof of Stake (Bằng chứng Cổ phần – PoS) là một cách khác để xác thực cơ sở các giao dịch và ngưỡng đạt được sự đồng thuận phân tán. PoS thực tế…

9 Likes Comment

Proof-of-Work (PoW) là gì?

www.LamTuan.com – Proof-of-work (PoW) còn gọi là thuật toán bằng chứng công việc, giúp các thợ mỏ giải quyết những phương trình toán học mà người thường hay gọi là “đào coin”.

10 Likes Comment