Masternode là gì?

www.LamTuan.com – Masternode là một máy chủ thực hiện các chức năng dịch vụ khác nhau trên một blockchain.

7 Likes 1 Comment

Proof-of-Stake (PoS) là gì?

www.LamTuan.com – Proof of Stake (Bằng chứng Cổ phần – PoS) là một cách khác để xác thực cơ sở các giao dịch và ngưỡng đạt được sự đồng thuận phân tán. PoS thực tế…

9 Likes Comment

Proof-of-Work (PoW) là gì?

www.LamTuan.com – Proof-of-work (PoW) còn gọi là thuật toán bằng chứng công việc, giúp các thợ mỏ giải quyết những phương trình toán học mà người thường hay gọi là “đào coin”.

9 Likes Comment