Cách Đào GRV – Mining Gravium Cho Người Mới

0
573

Gravium là một đồng tiền mới sử dụng thuật toán x16R . Đồng tiền được thiết kế để trở thành một đồng tiền điện tử có tính kháng ASIC.

Thuật toán x16R, là duy nhất bởi vì nó sử dụng 16 thuật toán khác nhau được chọn ngẫu nhiên dựa trên hàm băm của block cuối cùng. Bởi vì điều này, thứ tự luôn luôn là ngẫu nhiên, làm cho nó rất khó để thiết kế ASIC cho việc đào. Thuật toán độc đáo này là một trong những lý do khiến đồng tiền Raven và các đồng tiền thuật toán x16R khác trở nên phổ biến. Dưới đây là bài hướng dẫn Cách Đào GRV sử dụng thuật toán x16R:

Pool Đào GRV

Điều đầu tiên chúng ta cần là Pool để khai thác. Bạn có thể từ đào solo, nhưng các khoản thanh toán có thể mất vài tháng tùy thuộc vào độ mạnh các dàn máy đào của bạn, và c>Pool Đào GRVthường tính một khoản phí rất nhỏ (1% hoặc ít hơn). Sử dụng pool sẽ cho phép bạn nhận được các khoản thanh toán nhất quán, nhiều lần mỗi ngày.

Đối với hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng https://blockcruncher.com/ . Tôi đã chọn pool này vì họ có phí thấp (0,25%) và các tính năng tốt.

Đào GRV Bằng CPU

tôi sẽ không tập trung vào khai thác CPU vì nó không có lợi nhuận, so với khai thác bằng GPU.

Đào GRV Bằng GPU – Nvidia

Đối với khai thác GPU có rất nhiều chương trình cho Nvidia, nhưng cái mà tôi đã tìm thấy là tốt nhất là CCminer. Tool đào không có phí Dev. Phần mềm đào coi>Đào GRV Bằng CPUWindows và Linux, tuy nhiên chỉ >Đào GRV Bằng GPU – Nvidia Windows.

Bạn có thể tìm thấy trang chính thức và liên kết tải xuống tại https://github.com/tpruvot/ccminer/releases

Sau khi tải về, nó thực sự là đơn giản để sử dụng.

Tạo 1 file .BAT bằng notepad và dán nội dung bên dưới:

ccminer-x64.exe -a algorithm -o stratum + tcp: // mining_pool: port -u wallet_public_key -pc = coin_symbol

Thay thế algorithm bằng thuật toán x16r

Thay thế mining_pool bằng blockcruncher.com

Thay thế port bằng 3434

Thay thế wallet_public_key bằng địa chỉ ví của bạn

Thay thế coin_symbol bằng GRV

Ví dụ của tôi là : ccminer-x64.exe -a x16r -o stratum + tcp: //blockcruncher.com: 3434 -u GN8gxb4Zd8qTqKnQeVmuTdYqszG6r9Bdo5 -pc = GRV

Nhấp đúp vào tập tin batch để chạy trình khai thác, và bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Cách Đào GRV bằng Nvidia - Mining Gravium Cho Người Mới
Cách Đào GRV bằng Nvidia – Mining Gravium Cho Người Mới

Mũi tên màu đỏ biểu thị GPU được phát hiện và tổng tốc độ.

Mũi tên màu xanh biểu thị tốc độ đồng hồ GPU, hash trên mỗi watt, tổng công suất sử dụng, nhiệt độ và tốc độ quạt.

Đào GRV Bằng GPU – AMD

Đối với khai thác GPU có rất nhiều chương trình cho Nvidia, nhưng cái mà tôi đã tìm thấy là tốt nhất là sgminer-gm-x16r. Tool đào không có phí Dev. Phần mềm đào coin này tương thích với Windows và Linux, tuy nhiên chỉ có sẵn các tệp được biên dịch sẵn cho Windows.

Bạn có thể tìm thấy trang chính thức và liên kết tải xuống tại https://github.com/aceneun/sgminer-gm-x16r/releases

Sau khi tải về, nó thực sự là đơn giản để sử dụng.

Tạo 1 file .BAT bằng notepad và dán nộ>Đào GRV Bằng GPU – AMDding-left: 30px; text-align: center;">sgminer -k algorithm -o stratum + tcp: // mining_pool: port -u wallet_public_key -pc = coin_symbol

Thay thế algorithm bằng thuật toán x16r

Thay thế mining_pool bằng blockcruncher.com

Thay thế port bằng 3434

Thay thế wallet_public_key bằng địa chỉ ví của bạn

Thay thế coin_symbol bằng GRV

Ví dụ của tôi là : sgminer -k x16r -o stratum + tcp: //blockcruncher.com: 3434 -u GN8gxb4Zd8qTqKnQeVmuTdYqszG6r9Bdo5 -pc = GRV

Nhấp đúp vào tập tin batch để chạy trình khai thác, và bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Cách Đào GRV bằng AMD - Mining Gravium Cho Người Mới
Cách Đào GRV bằng AMD – Mining Gravium Cho Người Mới

Mũi tên màu đỏ biểu thị GPU được phát hiện và tổng tốc độ.

Mũi tên màu xanh biểu thị tốc độ đồng hồ GPU, hash trên mỗi watt, tổng công suất sử dụng, nhiệt độ và tốc độ quạt

Nếu có vấn đề có thể không có đủ bộ nhớ ảo. Bạn có thể cần 16GB bộ nhớ ảo (đối với GPU Vega cần nhiều hơn 16GB bộ nhớ ảo).

Kiếm Được Bao Nhiêu GRV Mỗi Ngày?

Để tìm ra điều này, bạn sẽ truy cập WhatToMine và sử dụng máy tính của họ. Máy tính cung cấp một ước tính sơ bộ, vì vậy bạn có thể được trả một số tiền cao hơn hoặc thấp hơn so với những gì máy tính thực sự đưa ra. Máy tính coin Gravium được đặt tại https://whattomine.com/coins/262-grv-x16r

>Kiếm Được Bao Nhiêu GRV Mỗi Ngày?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here